Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Odd. pobytové sociální služby

vedoucí lékař

vedoucí lékař

MUDr. Pavel Čapek
Vrchní sestra

Vrchní sestra

Anna Enžlová
Sociální poradce

Sociální poradce

Mgr.Bc. Květuše Vernerová
nahoru

Charakteristika oddělení

Sociální pobytová služba je v naší nemocnici poskytována v souladu s § 52 zákona č.108/2006 Sb. (Zákon o sociálních službách). Využívají ji lidé, kteří již sice nepotřebují akutní nemocniční či jinou ústavní lékařskou péči, ale kvůli svému zdravotnímu stavu se nejsou schopni obejít bez pomoci jiné fyzické osoby. Nemohou být tak propuštěni ze zdravotnického zařízení (nemocnice), protože o ně nemůže nikdo pečovat, případně rodina nebo jejich blízcí nemají reálné možnosti, jak se o ně postarat. Služba je na oddělení poskytována do doby, než bude zabezpečena  rodinou nebo bude zajištěno poskytování terénních, ambulantních nebo pobytových sociálních služeb.

Služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy uzavřené s klienty. Ti jsou vybíráni z řad osob, které sami nebo prostřednictvím svých blízkých požádali o poskytnutí této služby, jsou uvedeni v seznamu žadatelů a splňují zdravotní kritéria zavedená pro její poskytování.

Naším cílem je poskytování kvalitní sociální služby klientům, která by jim především umožňovala:

 • zachovat si na co největší úrovni svůj dosavadní způsob života
 • vyrovnat se změnami, které u nás ubytování přináší
 • udržovat si a rozvíjet přirozené vztahy s rodinou a okolím
 • zachovat si a zvyšovat soběstačnost v běžných úkonech péče o svoji osobu
 • rozvíjet duchovní potřeby klientů

Základem kvality poskytované služby a podpory je:

 • kvalita řízená systémem standardů, směrnic a pravidel
 • odbornost pracovníků, spolupráce s odborným i pracovišti, institucemi a zařízeními

 

Ošetřovatelské služby na sociálních lůžkách zajišťuje tým sester a sanitářů a ošetřovatelů pod vedením staniční sestry. Při vlastní práci, naplňování poslání a cílů zařízení, vychází mimo jiné z níže uvedených zásad:

 • prioritní je vždy klient, jeho potřeby a zájmy;
 • ohleduplný, vstřícný a laskavý přístup ke klientům;
 • zachování lidské důstojnosti ve všech fázích života;
 • základem je individuální přístup a plánování při respektování jejich práv;
 • snahou všech pracovníků je dosáhnout co největšího stupně soběstačnosti a nezávislosti klientů s využitím všech dostupných prostředků;
 • rozvíjení a respektování citového života klientů a umožnění navazovat přátelské mezilidské vztahy, spolupráce s rodinami klientů;
 • přiměřené aktivizování klientů k účasti na volnočasových aktivitách;
 • využívání běžných služeb veřejnosti;
 • svobodné uplatňování náboženského přesvědčení a aktivit s ním spojených.

 

Komu je služba určena

 • Cílovou skupinou našeho zařízení jsou především občané, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou péči, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.
 • Je určena především seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, či těm, kteří se k tomuto věku blíží.

Komu služba není určena

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči na lůžkovém oddělení.
 • Osobám s infekčním onemocněním.
 • Osobám, jež mohou ohrozit sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc.
 • Osobám závislých na návykových látkách.
 • Osobám závislých na alkoholu.
 • Osobám s těžkým zrakovým postižením od narození.
nahoru

Struktura oddělení

Oddělení má k dispozici celkem 20 lůžek a je nedílnou součástí interního oddělení A v 1. patře Rokycanské nemocnice, a.s. a využívá komplexního technického a personálního vybavení této stanice.

Mimo lůžkovou kapacitu je dalším limitem pro poskytování uvedených služeb i početní stav zdravotnického a sociálního personálu nemocnice, který je zajišťuje. Při plné obsazenosti všech lůžek je rozhodující pořadník potencionálních klientů. Do něj jsou zapisováni žadatelé – dosavadní hospitalizovaní pacienti, podle časového pořadí podání své žádosti. Lůžko je přidělováno též až po splnění ostatních předpokladů pro sjednání poskytování služeb.

nahoru

Personální zajištění

Zdravotní péče je zajišťována především lékaři interního oddělení. Další služby pak sestrami a dalším personálem taktéž z oddělení interny.

Ostatní oddělení nemocnice se na poskytování služeb podílí především ambulantní zdravotní péčí.

nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt tel. / fax 371 762 204 / 371 762 256
interna@nemocnice-ro.cz 
Vrchní sestra  371 762 252
enzlova@nemocnice-ro.cz 
Sociální poradce  728 960 052
kveta.vernerova@atlas.cz
Lékař  371 762 213
capek@nemocnice-ro.cz
nahoru

Placené služby

Cena poskytované péče činí 287,- Kč na den

Z toho 160,- Kč za ubytování a 127,- Kč za stravu.


Příspěvek na péči se odvíjí  ze skutečně přiznaného stupně závislosti na péči.

nahoru

Doporučení

Zájemci o sociální pobytové služby v Rokycanské nemocnici se mohou s žádostí o další informace a vysvětlení obrátit na sociální poradkyni Mgr. Bc. Květuši Vernerovou, telefon : 728 960 052, mail : kveta.vernerova@atlas.cz


    Oddělení > Odd. pobytové sociální služby
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.