Rokycanská nemocnice
Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Hematologicko-transfuzní odd.

vedoucí

vedoucí

MUDr. Miroslava Padrtová
vrchní sestra

vrchní sestra

Renata Rožánková
nahoru

Charakteristika oddělení

Odběry dárců krve se z provozních důvodů nekonají:

        červenec: po. 2.7., čt. 5.7., po. 30.7.

        srpen: čt. 2.8.

        říjen: po. 15.10.

        prosinec: od 17.12. do konce roku (předběžně)

 

 

 Aktuálně: 

 • Daňový odpočet za odběry krve/krevních složek

Novela zák. č. 254/2017 Sb., kterou se změnil zák. 586/1992, upravila částku, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve/krevní složky na 3000 Kč.

Úprava je platná již pro odběry od 1. 1. 2017.

Transfuzní část oddělení zajišťuje dostatečné zásoby transfuzních přípravků pro nemocnici. Dvakrát týdně dochází k odběrům krve od dárců.

Odběry dárců krve: 
pondělí   6:00 – 9:00 hod
čtvrtek  6:00 – 9:00 hod
Dárci krve se mohou k odběru objednat také ONLINE přes internet.

Provádíme též odběry autotransfuzí, kdy si pacient před svou plánovanou operací (například ortopedická operace kloubní náhrady) daruje vlastní krev. Ta se uchová ve formě krevních konzerv pro potřebu transfuse během operace nebo po operaci. Autotransfuzi je možné provádět u pacientů v dobrém celkovém stavu maximálně 35 dnů a minimálně 7 dnů před operací.

Hematologická část (ambulance) zajišťuje diagnostiku (rozpoznávání) a léčbu onemocnění krvetvorby a poruch srážení krve. Vyšetřujeme pacienty s odchylkami v krevním obraze nebo krevním srážení doporučené k vyšetření jejich praktickými a odbornými lékaři. Zejména pak :

 • vyšetření, poradenství a léčba nemocných s krevními chorobami
 • kontroly pacientů s abnormálními nálezy při vyšetření krevního obrazu a krevního srážení
  vyšetření a poradenství u pacientů s trombofilními stavy (zvýšená dispozice ke vzniku trombozy v rizikových situacích)
 • náběr krve a vyšetření protrombinového času (Quickova testu) na počkání
 • provádíme registraci a odběr vzorku krve na vyšetření u zájemců o dárcovství kostní dřeně (Informační brožura přiložena v pdf

K průkazu některých nádorových onemocnění i nenádorových krevních chorob provádíme odběry vzorků kostní dřeně. Naši lékaři také provádí konziliární hematologická vyšetření u pacientů hospitalizovaných na lůžkových odděleních nemocnice.

nahoru

Struktura oddělení

Celé oddělení je nelůžkové. Jeho transfuzní část se nachází vlevo za budovou nemocnice. Ke vchodu pro dárce se dostanete cestou ze dvora nemocnice doleva, možnost parkování je za budovou.

Hematologická poradna (ambulance) se nachází v přízemí nemocnice na konci chodby vedoucí vlevo za výtahy lůžkové části.

Schéma celé nemocnice naleznete zde.

nahoru

Personální zajištění

Na oddělení působí 3 lékaři. Na oddělení pracují 2 zdravotní sestry. Vrchní sestrou je Renata Rožánková.

Lékaři

 • MUDr. Miroslava Padrtová
 • MUDr. Mája Švojgrová
 • MUDr. Alena Lavičková
nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt tel. / fax 371 762 296 / 371 762 295
hto@nemocnice-ro.cz  
Vedoucí oddělení 371 762 297
Lékař 371 762 294
Vrchní sestra 371 762 298
rozankova@nemocnice-ro.cz
Hematologická ambulance 371 762 297
nahoru

Hematologická ambulance (poradna)

Zajišťuje diagnostiku (rozpoznávání) a léčbu onemocnění krvetvorby a poruch srážení krve. Nachází se v přízemí nemocnice na konci chodby vedoucí vlevo za výtahy lůžkové části. Více zde.

nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnice odklikem zde.

nahoru

Informace pro dárce

Dárcem krve se může stát zdravý člověk ve věku od 18-60 let (max. 65 let). K prvnímu odběru přineste přihlášku (proklik na přihlášku)  s potvrzením o zdravotním stavu od praktického lékaře, občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny. Lehce se nasnídejte (bez tuků) a vypijte dostatek tekutin.

Více informací naleznete po rozkřiknutí v Informacích pro prvodárce, eventuálně na telefonním čísle 371 762 296 vždy v pondělí až pátek, od 6:00-14:30 hodin

nahoru

Informovaný souhlas pacienta

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat informovaný souhlas pacienta nebo zákonných zástupců nezletilého pacienta.

Jedná se o tyto výkony:

 • Odběr vzorku krve na genetické vyšetření  trombofilních stavů
 • Podání  transfúzních přípravků
 • Vyšetření klinickým hematologem ( komplexní, cílené, kontrolní)
 • Léčebná venepunkce
 • Sternální punkce
 • Trepanobiopsie
 • Odběr krve u dárce krve
 • Odběr krve na autotransfuzi
 • Odběr vzorku krve pro registr dárců kostní dřeně

    Oddělení > Hematologicko-transfuzní odd.
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.