Rokycanská nemocnice
Mgr. Brož Ivo
Tomášková J.
ČS, Rokycany
Kešnerová Alena
Toman Miroslav
SERVIER S.R.O.
Danica Čížková, Rokycany
Bohuslav Veselý
Colorplast
kolektiv RDG
Hynek Parýzek, Rokycany
Ramireal, Plzeň
Servier, Praha
Spolek Help-Roma, Rokycany
Lhotka u Radnic
Svojkovice
Podmokly
Vísky
Rokycany
Sirá
Mýto
Nevid
Hlohovice
Týček
Kamenec
Přívětice
Holoubkov
Břasy
Osek
Příkosice
Ejpovice
Trokavec
Čilá
Chlum
Mirošov
Liblín
Skomelno
Kamenný Újezd
Klabava
Medový Újezd
Lhota pod Radčem
Němčovice
Plíškov
Mlečice
Zvíkovec
Hlohovice
Kařez
Vejvarov
Těškov
Všenice
Hradiště
Bezděkov
Chomle
Kladruby
Dobřív
Hrádek
Litohlavy

Anesteziologicko-resuscitační odd.

primář oddělení

primář oddělení

MUDr. Josef Perk
vedoucí sestra

vedoucí sestra

Hana Půhoná
nahoru

Charakteristika oddělení

Provádíme celková či místní znecitlivění u chirurgických, traumatologických, ortopedických, urologických a gynekologických výkonů. Dále celková znecitlivění u léčebných výkonů na interním oddělení - úpravy poruch srdečního rytmu. Ve spolupráci s lékaři příslušných oddělení též zajišťujeme a řídíme neodkladnou resuscitaci (oživování) a rozšířenou resuscitaci na všech odděleních nemocnice.

Konsiliárně se podílíme na komplexní resuscitační léčbě, včetně umělé plicní ventilace u pacientů ošetřovaných na jednotce intenzivní péče. V rámci konsiliárních vyšetření případně též pro všechny pacienty nemocnice zajišťujeme periferní nebo centrální žilní aplikaci léků a umělé výživy.

Zavádíme také speciální katetry (hadičky) v oblasti páteře (v epidurálním prostoru), kterými se pak aplikují léky silně tlumící bolesti. Týká se to hlavně některých pooperačních stavů, nádorových onemocnění, úrazů dolních končetin, ischemických chorob dolních končetin a dalších.

Při operačních výkonech v dolních partiích břicha a na dolních končetinách nabízíme pacientům ve velké míře výběr mezi celkovým znecitlivěním (nitrožilní aplikace anestetik + inhalace anesteziologických plynů) a centrálním místním znecitlivěním (aplikace anestetika do prostoru s mozkomíšním mokem v oblasti bederní páteře).

ARO Rokycanské nemocnice ročně provede okolo 1500 znecitlivění. Jeho provoz je zajištěn 24 hodin denně. 

nahoru

Struktura oddělení

Oddělení ARO Rokycanské nemocnice nemá lůžkovou část. Lékaři a odborný personál oddělení mají v současné době k dispozici moderní operační sály vybavené špičkovou technikou a anesteziologickými přístroji.

Své zázemí včetně lékařského pokoje má ARO v přízemí budovy nemocnice (v místě kde je umístěna i JIP). Lékaři ARO pak většinou působí na operačních sálech a dalších odděleních nemocnice.

nahoru

Personální zajištění

Pod odborným vedení primáře MUDr. Josefa Perka na oddělení pracuje tým 6 lékařů a taktéž 6 zdravotních sester. Vrchní sestrou je Hana Půhoná.

Lékaři lůžkového oddělení

  • MUDr. Josefa Perk – primář
  • MUDr. Petr Hruška
  • MUDr. Markéta Syslová
  • MUDr. Libuše Vyhnalová

Externí lékaři:

  • MUDr. Bohumila Bultasová
  • MUDr. Ludmila Horáková

 

nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt tel. / fax 371 762 153 / 371 723 027 
Primář 371 762 150
perk@nemocnice-ro.cz
Vrchní sestra 371 762 152
puhona@nemocnice-ro.cz
nahoru

Informovaný souhlas pacienta

Dle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení povinno před některými výkony a službami vyžádat informovaný souhlas pacienta nebo zákonných zástupců nezletilého pacienta.

Jedná se o tyto výkony:

  • podávání anestezií
  • podávání analgosedací
  • podávání analgezií
nahoru

Dokumenty ke stažení

V rámci předoperačního vyšetření obdrží pacienti formulář týkající se výkonů ARO. Pouze jej ale předají svému ošetřujícímu / obvodnímu lékaři, který už za ně zařídí vše potřebné.

Oddělení ARO samostatně neposkytuje žádné služby placené pacienty. Případné platby (například u interrupcí) jsou zahrnuty v placených výkonech jiných oddělení nemocnice.

nahoru

Minifotogalerie

Další fotografie naleznete ve fotogalerii celé nemocnic zde.


    Oddělení > Anesteziologicko-resuscitační odd.
Rokycanská nemocnice a.s.
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
IČ: 26360900, DIČ: CZ26360900

Rokycanská nemocnice a.s. © 2018
Webdesign Estetica online s.r.o.